Dům s pečovatelskou službou

„Chráněné byty-Dolní Lomná, okr. Frýdek-Místek“
Dolní Lomná čp. 291

Stavba postavena za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Chráněné byty jsou určeny:
–  seniorům, kteří dosáhli  věku rozhodného  pro přiznání starobního důchodu
–  osobám se zdravotním omezením, kteří  jsou příjemci plného invalidního důchodu
–  osobám  sociálně potřebným

Stavební informace:
Nájemné bytů :        30,-Kč/m2
Celková kapacita:     11 bytů
8 bytů   (cca 37 m2)   1+kk Kuchyň. kout s místností, soc. zař.
3 byty   (cca 49 m2)   2+kk Kuchyň. kout s místností, pokoj, soc. zař.

Termín zahájení stavby 29.5.2006
Kolaudace 10.5.2007

Zhotovitel
Beskydská stavební, a.s.
Stavební dozor INKOS-Ostrava

Stavba byla postavena z dotace a spoluúčasti Obce Dolní Lomná:
– Ministerstvo pro místní rozvoj Kč 8,8 mil.
– Obec Dolní Lomná Kč 3,3 mil.

Pečovatelky:
Darina Jachnická    739559878

Stěhování nájemníků proběhlo k 1.7.2007

Poskytované služby

Pomoc při:
– zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
– osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
– zajištění stravy
– zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, údržba domácnosti, velký nákup, praní a žehlení)
– Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na instituce atd.)

Další informace:
– stravování zajišťuje školní jídelna při české základní škole
– byl upraven prostor k posezení a setkání s ostatními
– duchovní podpora je poskytována vždy první neděli v měsíci (panem farářem z H.Lomné)

Pevně věříme, že v centru naší obce Dolní Lomná, najdou svůj příjemný a důstojný domov i noví nájemníci.

Dokumenty:
Vnitřní pravidla
Vnitřní pravidla dodatek 1
Vnitřní pravidla dodatek 2
Provozní řád
Personální zajištění