Stezka krajinou dávných horalů

Naučná stezka s názvem Krajinou dávných horalů byla otevřena v květnu 2014. Její trasa o délce necelé 4 km začíná stejně jako trasa Naučné stezky Mionší u Informačního centra na Matyščině louce a je vhodná především pro pěší. Zpočátku vede kolem potoka Glovčín po asfaltové silnici, od chaty Polana až na hřeben Malé Kykuly pokračuje lesem. Pokud si přejete tuto trasu prodloužit, pak není nutné sestupovat zpět do údolí, protože lze pokračovat po turistických značkách na Kozubovou a dále po hřebeni na Kamenitý a Slavič.

Sedm dřevěných panelů, rozmístěných podél stezky, umožňuje nahlédnout do způsobu života obyvatel, kteří zde měli svůj domov před vice než 1oo lety. Obživu svých rodin však zajišťovali vykonáváním jiných profesi, než je tomu dnes. Většina těchto profesí byla spjata s prací v lese. Pokácené dřevo z Lomné vozili dále do Jablunkova, Těšína i Ostravy, do vznikajících hutí nebo dolů desítky let formani. Formanství bylo po výstavbě železnice postupně omezováno a po zavedeni automobilové dopravy zůstala formanům jen ta nejtěžší část dopravy – stáhnout dřevo z lesa k cestě.