„Zázemí pro víceúčelové hřiště“

Obec nakoupila pozemek pro tuto stavbu jižně nad víceúčelovým hřištěm. Je zpracována projektová dokumentace a čeká se na nabytí účinnosti nového územního plánu.