„Rekonstrukce místní komunikace Mostořonka“

V rámci Programu rozvoje venkova kraj přispěl částkou 400.000,- Kč na realizaci 1092 m2 rekonstrukce komunikace včetně odvodnění.

Termín dokončení 8/2018.