Dolní Lomná – lokalita Závodí, Bezbariérová trasa pro pěší 2. etapa – úsek B1

13.11.2018-94 – „Dolní Lomná – lokalita Závodí, Bezbariérová trasa pro pěší 2. etapa – úsek B1“

Předmětem projektu je výstavba nové bezbariérové komunikace pro pěší v obci Dolní
Lomná. Bude vybudován nový chodník v délce 93 m, bude rekonstruována zastávka
autobusové dopravy, vystavěny 2 přechody pro chodce včetně osvětlení
a souvisejících opatření.