„Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy základní školy“

Projekt mimo jiné řeší:
půdní vestavbu se vznikem dvou kmenových tříd včetně nástavby vikýřů, propojovacího krčku a nové střešní krytiny, bezbariérovost objektu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (zdvižná plošina se šachtou a úprava WC) rekonstrukce plynové kotelny.
Opakovaným výběrovým řízením se podařilo rozpočtové náklady stavby snížit o 1,5 mil. Kč. Dotace Ministerstva školství činí 7,8 mil. Kč, podíl obce 1,5 mil. Kč. Termín dokončení: 11/2018.