Podpora ze strany obce občanům v souvislosti s kotlíkovou dotaci

Obec v letošním roce podpořila 4 projekty na nové zdroje tepla částkou 10.000 Kč na 1 zdroj, zajistila administraci projektů (žádost o dotaci včetně vyúčtování).