„Obnova mostních objektů – SO 202 Lávka“

Projekt řeší realizaci nové lávky v areálu Matice slezské. Výše dotace 2,2 mil. Kč.

Termín realizace 2019.