„Kanalizace obce včetně čistírny odpadních vod – Mlýny“

Obec předložila žádost o dotaci na stavbu kanalizačního řádu včetně výstavby čistírny odpadních vod v osadě Mlýny. Čistírna odpadních vod je koncipována na 300 ekvivalentních osob, kde se počítá i s napojením části obce Bocanovice. Projekt byl zařazen do zásobních projektů.