„Interiérové vybavení základní školy“

Předmětem projektu dovybavení jsou: stoly a židle pro žáky, skříně, učitelská katedra, projekční tabule, interaktivní projektor, externí reproduktory, projekční tabule včetně dovybavení mateřské školy.

V současné době se realizuje 2. výběrové řízení. Náklady projektu činí 755 645 Kč, z toho dotace 635.000 Kč a podíl obce 121.000,- Kč.
Termín dokončení: 11/2018.