„Dolní Lomná – bezbariérová trasa pro pěší – lokalita Zátoka“

Obec obdržela dotaci ve výši 3,8 mil. Kč na realizaci chodníku od centra obce po Polesí v Dolní Lomné. Investiční akce zahrnuje také dešťovou kanalizaci, veřejné osvětlení a přístřešek autobusové čekárny na Zátoce.

Termín realizace 8/2018.