„Cyklostezka údolím Lomné – III. etapa“

Obec obdržela dotaci ve výši 9,6 mil. Kč na realizaci III. etapy cyklostezky vedoucí až po katastrální území obce Horní Lomná.

Projekt bude realizován v roce 2019.