Projekty 2019

PROJEKTNOSITELZDROJ FINANCOVÁNÍ

Československá slaná voda
Obec Oravská Polhora
Obec Dolní Lomná
Interreg V-A SK-CZ