Projekty 2018


Zpět

Projekt

Nositel

Zdroj financování

Dolní Lomná – lokalita Závodí, Bezbariérová trasa pro pěší 2. etapa – úsek B1

Obec Dolní LomnáObec Dolní Lomná

Provozování „Chráněného bydlení“

Obec Dolní LomnáObec Dolní Lomná

Provozování „Hotelu pod Akáty“

Obec Dolní LomnáObec Dolní Lomná

Provozování pošty

Obec Dolní LomnáObec Dolní Lomná

Podpora ze strany obce občanům v souvislosti s kotlíkovou dotaci

Obec Dolní LomnáKÚ MSK ,MŽP ,Obec Dolní Lomná

„Kanalizace obce včetně čistírny odpadních vod – Mlýny“

Obec Dolní LomnáMinisterstvo životního prostředí ČR

„Zázemí pro víceúčelové hřiště“

Obec Dolní LomnáObec Dolní Lomná

„Cyklostezka údolím Lomné – III. etapa“

Obec Dolní LomnáStátní fond dopravní infrastruktury

„Obnova mostních objektů – SO 202 Lávka“

Obec Dolní LomnáMinisterstvo pro místní rozvoj ČR

„Obnova mostních objektů – SO 201 Most“

Obec Dolní LomnáMinisterstvo pro místní rozvoj ČR

„Vrtaná studna Křínov“

Obec Dolní LomnáObec Dolní Lomná

„Vrtaná studna Novina“

Obec Dolní LomnáObec Dolní Lomná

„Propojení vodovodních řádů Křínov – Jestřábí“

Obec Dolní LomnáMinisterstvo životního prostředí ČR

„Rekonstrukce místní komunikace Mostořonka“

Obec Dolní LomnáMoravskoslezský kraj

„Bio odpad – pořízení kompostérů“ – II. etapa

Obec Dolní LomnáMinisterstvo životního prostředí ČR

Pořízení nového územního plánu obce

Obec Dolní LomnáMinisterstvo pro místní rozvoj ČR

„Zřízení bezbariérového vstupu a WC včetně přemístění pošty do přízemí obecního úřadu“

Obec Dolní LomnáMoravskoslezský kraj

„Dolní Lomná – bezbariérová trasa pro pěší – lokalita Závodí – II. etapa“

Obec Dolní LomnáIROP/MAS

„Dolní Lomná – bezbariérová trasa pro pěší – lokalita Zátoka“

Obec Dolní LomnáStátní fond dopravní infrastruktury

“Dolní Lomná – čištění odpadních vod – domovní ČOV“

Obec Dolní LomnáMinisterstvo životního prostředí ČR ,Moravskoslezský kraj

„Přírodní zahrada u mateřské školy s polským jazykem vyučovacím“

Obec Dolní LomnáMinisterstvo životního prostředí ČR

Modernizace vybavení základní školy“

Obec Dolní LomnáIROP/MAS

„Interiérové vybavení základní školy“

Obec Dolní LomnáMinisterstvo školství ,mládeže a tělovýchovy ČR

„Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy základní školy“

Obec Dolní LomnáMinisterstvo školství ,mládeže a tělovýchovy ČR