Muzeum Łomnej

Muzeum można znaleźć w drewnianej chacie w centrum wioski, której oryginał pochodzi z 1852 roku i mieścił szkołę miejscową. Oryginał tego budynku został przeniesiony w 1974 r. do depozytu Skanzenu w Rožnowie pod Radhoštěm. W tym miejscu zbudowano replikę zgodnie z oryginalną dokumentacją.

Muzeum jest pełne dziedzictwa historycznego wsi Łomnej, w tym kroniki, albumy ze zdjęciami, nagrania starszych obywateli i oryginalne eksponaty. Można kupić pamiątki i skosztować specjalności lokalne.

Każdego roku muzeum organizuje wyścig woźniców (Vozatajské závody), jesienne targi, wystawy wielkanocne i świąteczne, wystawy bożonarodzeniowe i historyczne fotografie.

Godziny otwarcia: codziennie od 10:00 do 17:00 godz.

Czynne

od 10.00 do 17.00 hod.