Author: dolnilomna

Mistrovské repliky Českých korunovačních klenotů zavítají do Jablunkova

Příběh korunovačního kompletu je navždy spojený s dějinami českého státu. Začal se psát společně s panovníkem Karlem IV., kdy byly ke Svatováclavské koruně přidány další předměty, které dnes tvoří základ svatovítského pokladu nevyčíslitelné hodnoty. V průběhu staletí se u moci střídali panovníci, kteří měli vliv nejenom na současnou podobu našeho státu, ale také klenotů samotných.

Středověké klenoty (koruna, žezlo a jablko) byly používány při korunovacích českých králů až do počátku 17. století a naposledy je s nimi vyobrazen císař Matyáš Habsburský. V průběhu třicetileté válkyse pak žezlo a jablko dostaly natrvalo do Vídně, kde jsou uloženy dodnes. Nové renesanční kusy žezla a jablka byly vyrobeny pro Ferdinanda I. Habsburského. Současný komplet použil jako první panovník až Ferdinand II. Svatováclavská koruna zůstala jeho oficiální součástí pro svůj historický i symbolický význam.

„Jsme rádi, že se pro náš region podařilo tuto unikátní výstavu získat. Návštěvníci si budou moci prohlédnout opravdové perly. Pro mnohé to tak může být jedinečná příležitost vidět kus naší historie,“ říká Petr Hamrozi, ředitel Muzea Bible v Jablunkově.

V Jablunkově budou k vidění opravdové skvosty!

Mistrovskou repliku Českých korunovačních klenotů a meče bude možné vidět také s mistrovskou replikou středověkého žezla a jablka Karla IV. Svatováclavská koruna se tak pomyslně setká na jednom místě v původní soupravě i s korunovačním mečem.

Formou informačních panelů, vyobrazení a exponátů co nejvěrněji ilustrujících období jejich vlády budou přiblíženy také osudy 22 vladařů napříč pěti staletími.


K nejzajímavějším exponátům bude patřit také ukázka Řádu zlatého rouna a Longinova kopí, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda II., oficiální replika Pražského Jezulátka, příklady husitských zbraní, faksimile středověkých listin a další. Celou výstavu doplní některé jedinečné exponáty Muzea Bible v Jablunkově.

„Je úžasné, když si uvědomíme, jak velký význam měl Karel IV pro naší zemi a dokonce i pro náš region. Ten byl za vlády Karla IV hraniční oblastí Svaté říše římské,“ dodává Petr Hamrozi.

Autorem znamenitých replik korunovačních klenotů je jeden z nejlepších českých a evropských zlatníků, legenda mezi šperkaři – Jiří Urban, který realizoval šperky např. pro anglickou královnu Alžbětu II., kříž pro papeže Jana Pavla II., repliku císařské koruny Svaté říše římské a nedávno také repliky cášské či lombardské koruny. Přesnou repliku korunovačního meče zhotovil zbrojíř Patrick Bárta.

Rezervujte si vstupenky včas, kapacita výstavy je omezena!

Unikátní výstavu bude možné shlédnout od prosince 2022 do ledna 2023. Organizátoři předpokládají o tuto výstavu velký zájem. Jelikož je k dispozici pouze omezený počet vstupenek, mohou si zájemci již nyní objednávat zvýhodněné vstupenky na www.muzeumbible.cz.

Výstavu realizuje Muzeum Bible v Jablunkově, ve spolupráci se společností Putovní výstavy CZ, městem Jablunkov, Jablunkovským centrem kultury a informací, Střední školou Jablunkov a dalšími partnery. Mediálním partnerem je týdeník Hutník a portál eSlezsko.cz.