Covid

Kladu si otázku, jestli si
nechám naočkovat COVID
vakcínu?
Určitě je tato otázka položena předčasně, ale využuji příležitost vyjádřit se k tématu.
Ve vztahu k infekčním onemocněním je důležité posuzovat situaci lokálně. Vždy, když vidím
situaci v USA či ve velkých městech, vidím fotografie přeplněných nemocnic a márnic, mám
hrůzu z velkého rizika takové epidemie.
Na druhou stranu se snažím vnímat naši místní situaci v okrese či v našem kraji. Počty,
kterými nás zahrnují média, stále považuji za velmi příznivé a co je mnohem důležitější, je
i relativně příznivý průběh onemocnění, kdy jen malá část pacientů vyžaduje ústavní léčbu,
případně drsnější rizikové metody jako je umělá plicní ventilace (dýchací přístroj) nebo
mimotělní oběh podporující plíce (ECMO). Pravidelně se informuji v třineckých
nemocnicích, kolik ošetřují těžce nemocných s covidovou virosou. Jsou to jednotlivci.
Je-li to tak, že nemoc má naštěstí v našich krajích mírnější průběh, pak už se tolik
neobávám a mohu říci, že mi větší starost dělají razantní opatření s dalekosáhlými důsledky,
které vláda z pozice moci a ve jménu obecného dobra plošně zavádí. Dále mi starost dělá to,
jak se lidé chovají k těm, kteří onemocní nebo jsou jen rizikoví. Nevím, odkud pramení pocit
nadřazenosti. Jakoby se nemohlo stát, že onemocní právě oni. Vnímám samozřejmě i ty, kteří
odvážně vstupují do rizika a pečují o postižené.
Kladu si otázku, zda-li se nechám naočkovat covidovou vakcínou, až bude jednou
k dispozici. Nepatřím do rizikové skupiny a doufám v nekomplikovaný průběh. Je možné, že
mi samotný virus poslouží stejně dobře jako umělá vakcína.
Přeji si, aby moje slova byla chápána jako protinázor v médiích utvrzované atmosféře
strachu. Své postoje neprezentuji jako jediný správný přístup, ale více jako osobní postoj.
Autor je lékařem kardiologické ambulance v Jablunkově.
MUDR. BRONISLAV HOLEK )