Zrušení akcí

Zrušení kulturních akcí obce

Zastupitelstvo obce Dolní Lomná rozhodlo o zrušení akcí v roce 2020 a to  X. ročníku „Vozatajských  závodů“ a XIII. ročníku „Euroregionálního  jarmarku“ z důvodu koronavirových opatření, pro které  není  možné akce v tradiční podobě naplánovat. 

Vláda postupně znovu zavádí přijatá omezení a nebude možné se stýkat ve větších skupinkách, obec s politováním oznamuje, že „Vozatajské závody“ a „Euroregionální jarmark“ se v letošním roce  konat nebudou. Tyto velké akce jsou náročná na organizaci a přípravu. Je třeba minimálně půl roku předem zajistit atrakce a vybavení nebo účinkující.

Uvidíme, jak se situace během následujícího roku vyvine a budeme se těšit, že se  v příštím roce na  těchto akcích pořádaných obci Dolní Lomná znovu setkáme.